16.2 C
București
joi, mai 30, 2024
AcasăViața socialăEducațieSelecție privind organizațiile neguvernamentale care pot fi invitate la întâlnirile Comitetului Național...

Selecție privind organizațiile neguvernamentale care pot fi invitate la întâlnirile Comitetului Național de Sprijin Pentru Educația Timpurie (CNSET), în cadrul proiectului „Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate” // E.T.I.C – ID 128215

Date:

Pe aceeași temă

Potrivit regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului Național de Sprijin Pentru Educația Timpurie (CNSET), aprobat prin ordinul de ministru atașat, „la întâlnirile CNSET pot fi invitați și reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale (ONG) cu acoperire națională și cu activitate relevantă de cel puțin 5 ani în domeniul educației timpurii, cu precădere la nivelul educației antepreșcolare, reflectată în implementarea de proiecte/programe cu acoperire națională, activități de formare profesională, studii, cercetări sau promovarea unor soluții educaționale inovatoare cu impact la nivelul politicilor publice.” (art. 15, alin. 1)

► Selecția se va face în baza criteriilor menționate mai sus, în ordinea descrescătoare a punctajului. 

Dosarele cu documente justificative, ce fac obiectul art. 15 alin. 1, vor fi transmise în format electronic pe adresa de email viorica.preda@edu.gov.ro, respectiv în format letric/fizic, în plic, pe adresa Unității de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale: Str. Puțul cu Plopi nr. 7, sector 1, București, până vineri, 18 septembrie 2020, ora 12:00. Pe plicuri se va menționa „Proiect ETIC – ID 128215”.

► Detalii suplimentare pot fi obținute scriind un e-mail pe adresa specificată anterior.

***

În limitele bugetului proiectului, Ministerul Educației și Cercetării își rezervă dreptul de a stabili numărul maxim de reprezentanți ai ONG-urilor care pot fi prezenți la respectivele întălniri.

Solicitarea de participare la întâlnirile CNSET pentru aceste ONG-uri este anunțată public, pe site-ul MEC, cu cel puțin 10 zile înainte de derularea primei întâlniri.

Reprezentanții desemnați ai organizațiilor neguvernamentale, spre deosebire de membrii desemnați ai CNSET, nu au drept de validare a documentelor/măsurilor discutate în cadrul întâlnirilor.

Cele mai recente

Sari la conținut