16.8 C
București
miercuri, mai 29, 2024
AcasăViața socialăEducațieMecanisme de decontare a sumelor de la bugetul de stat în vederea...

Mecanisme de decontare a sumelor de la bugetul de stat în vederea asigurării deplasării elevilor prin serviciile publice de transport

Date:

Pe aceeași temă

Prin Hotărârea de Guvern nr. 435/2020 a fost reglementată procedura de decontare a sumelor de la bugetul de stat în vederea asigurării deplasării elevilor prin:

  • serviciul public de transport local rutier şi naval;
  • serviciul public de transport rutier județean șí naval între localitatea de domiciliu a elevului şi localitatea unde este școlarizat;
  • transportul rutier interjudețean;
  • transportul intern feroviar și cu metroul – pentru elevi și studenți.

Vă prezentăm mecanismele de decontare prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 435/2020 (inserate și în nota atașată, transmisă inspectoratelor școlare județene):

1. Decontarea cheltuielilor pentru transportul public local

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul in curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local (legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip cu valabilitate lunará).

În baza situațìei privìnd numàrul de documente de transport emise pentru fiecare unitate de învățământ, operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza càreia domiciliază elevul/raza teritorială a unității de învățământ. Operatorul de transport public local are obligativitatea de a menține același tarif pentru elevi pe durata anului școlar, tarif care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

Lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, inspectoratele școlare județene solicită Ministerului Educației și Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului local pentru luna respectivă. La estimarea sumelor solicitate se iau în considerare și sumele neutilïzate/restante, după caz, din perioada precedentă. Sumele prlmite de la Ministerul Educațieí și Cercetării pentru deplasarea elevilor prin serviciile de transport public local vor fi repartizate de către inspectoratele școlare unităților de învățământ.

2. Decontarea cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi școlarizați in localitatea de domiciliu

Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor care nu pot fi școlarizați in localitatea de domiciliu, unitatea de învățământ eliberează elevului, la cerere, o adeverință care atestă calitatea de elev, dreptul acestuia de a beneficîa de transport gratuit, precum și traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu. Pe baza acestei adeverințe, operatorul de transport rutier/naval elibereazá elevului documentul de călătorie (legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip), pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ. O copie a documentului de călătorie cu numele operatorului și traseul pe care circulă elevul se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de lnvățământ care centralizează aceste date.

Pe baza situației centralizate, fiecare unitate de învățământ transmite consiliului județean până la data de 5 a lunii următoare, suma aferentă costurilor de transport din luna încheiată pentru fiecare operator de transport, precum și situațIa prezenței la cursuri a elevilor beneficiari.

Operatorul de transport, în urma centralizării situațiilor primite de la consiliul județean, emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru consiliul județean. Operatorul de transport public rutier/naval la nivel județean are obligativitatea de a menține acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului școlar, tarif care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

Lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, inspectoratele școlare solicită Ministerului Educației și Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului eîevilor la nivel județean pentru luna respectlvă. Sumele primite de la Ministerul Educației și Cercetării pentru deplasarea elevilor prin serviciile publice rutiere/navale, la nivel județean, vor fi repartizate de către inspectoratele școlare unităților de învățământ.

3. Decontarea cheltuielilor pentru transportul rutier interjudețean

Pentru asigurarea transportului în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unității de învățământ o cerere din care să rezulte solicitarea asigurării transportului rutier interjudețean ca urmare a frecventării cursurilor la respectiva unitate de învățământ.

Unitatea de învățământ eliberează solicitantului o adeverință care-i atestă calitatea de elev înmatriculat la respectiva unitate, traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit. Pe baza acestei adeverințe, operatorul de transport eliberează elevului legitimația de transport gratuit pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ. O copie a acestei legitimații de transport, cu numele operatorului și traseul pe care circulă elevul, se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de învățământ.

Operatorul de transport, până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare, se prezintă la unitatea de învățământ care va certifica numărul de călătorii, efectuate în luna anterioară, în funcție de prezența la cursuri a elevilor care beneficiază de gratuitate pentru transportul interjudețean. Pe baza situațiilor certificate de unitatea de învățământ, operatorul de transport va întocmi deconturi lunare centralizatoare, pe care le va transmite Ministerului Transporturilor, lnfrastructurii și Comunicațiilor o singură dată pe lună, până la data de 15 a fiecărei luni. Operatorul de transport are obligația de a menține pe durata anului școlar un tarif ferm și care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

Cele mai recente

Sari la conținut