16.8 C
București
miercuri, mai 29, 2024
AcasăViața socialăEducațieIntervenția ministrului Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, la evenimentul „ROMÂNIA EDUCATĂ...

Intervenția ministrului Educației și Cercetării, Monica Cristina Anisie, la evenimentul „ROMÂNIA EDUCATĂ – PRIORITĂȚI POLITICE ȘI DE FINANȚARE”

Date:

Pe aceeași temă

Prioritățile de finanțare ale Ministerului Educației și Cercetării și viziunea privind nevoile de finanțare

«Stimate doamne și stimați domni,

Distinși invitați,

Investiția în educație oferă cele mai mari șanse în dezvoltarea unei societăți. De aceea, toate instituțiile de învățământ din România trebuie să pregătească tinerii pentru noi tipuri de locuri de muncă, pentru tehnologii emergente și pentru rezolvarea unor probleme dificil de anticipat astăzi.

Sistemul românesc de educație cuprinde școli cu nevoi diferite de sprijin și de finanțare. De asemenea, date fiind diferențele dintre rural și urban, precum și diferențele de statut social-economic, standardizarea costurilor fără măsuri compensatorii poate conduce la creșterea decalajelor și a inechităților. Pornind de la această premisă, se impune ca formulele de finanțare să fie transparente și echitabile, iar efectul aplicării acestora să garanteze accesul fiecărui copil sau tânăr la educație.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării există preocupare pentru optimizarea modalităților de finanțare: finanțarea de bază, prin asigurarea costului standard per elev, finanțarea complementară, respectiv finanțarea suplimentară. Totodată, este necesară crearea unui mecanism eficient pentru a monitoriza alocările bugetare către sectorul educațional la nivel local, precum și pentru atragerea integrată de finanțări, de la bugetul de stat, bugetul comunităților locale, fonduri europene/externe nerambursabile, fonduri externe rambursabile, contribuții ale agențior economici, alocări private.

Doamnelor și domnilor,

Proiectul „România educată” reprezintă documentul de referință pentru dezvoltarea politicilor publice în domeniul educației, în orizontul 2030.

Acest proiect, coordonat de Administrația Prezidențială, la inițiativa domnului președinte Klaus Iohannis, cuprinde trei piloni ai sistemului de educație:

Primul pilon se referă la personalizarea și asigurarea calității procesului educațional pentru toți elevii și studenții. Pentru aceasta, avem în vedere  creșterea accesului la educație și formare de calitate, prin decizii de politică publică luate la nivelul Ministerului Educației și Cercetării. Aceste decizii vor fi sprijinite în implementare, cu asigurarea finanțării corespunzătoare, atât din fonduri guvernamentale, cât și din fonduri externe.

Cel de-al doilea pilon constă în flexibilizarea sistemului de educație și adaptarea la schimbări.

Una dintre rutele de formare inițială pe care ne dorim s-o dezvoltăm este sistemul de învățământ profesional dual. Se impune ca această rută să fie finanțată corespunzător și să investim în infrastructura necesară. În același timp, este necesar ca oferta de educație și formare profesională să fie direct corelată cu cerințele pieței muncii. Fiecare absolvent trebuie să aibă o identitate profesională dată de un set de competențe clar definite și dobândite, care să îi faciliteze accesul la un loc de muncă adecvat calificării obținute.

În acest context, urmărim ca în următorul Cadru financiar multianual să sprijinim revizuirea sau dezvoltarea de noi calificări, în special pentru domenii de înaltă tehnologie și competitivitate, precum inteligenţa artificială sau robotica, domenii care susțin dezvoltarea sustenabilă a societății actuale.

Cel de-al treilea pilon vizează pregătirea adecvată a tinerilor pentru viață, prin asigurarea unui act educațional de calitate.

Pentru mine, creșterea calității și eficacității procesului educativ, prin îmbunătățirea formării cadrelor didactice, este o prioritate. Avem ca obiectiv finanțarea necesară pentru dezvoltarea procesului de formare inițială a cadrelor didactice, precum și pentru monitorizarea atentă a procesului de formare continuă.

Sectorul de cercetare, dezvoltare și inovare are nevoie de tineri bine pregătiți. Pregătirea începe încă din ciclul primar, când copiii au o curiozitate debordantă, când sunt incitaţi să se apropie de roboți, de programare, de știință. Astfel, susținerea modernizării și dotării laboratoarelor școlare este esențială și suntem obligați s-o asigurăm prin atragerea unei finanțări corespunzătoare.

Doamnelor și domnilor,

Ne dorim să oferim tinerei generații oportunități de învățare în școli care să asigure un spațiu educațional adecvat, un mediu educațional sigur, un climat incluziv în care fiecare copil și fiecare tânăr să aibă șansa de a-și atinge potențialul. 

Cred că putem să construim împreună o școală care să ofere resurse pentru învățare și cadre didactice motivate, prin asumarea rolului complex al profesiei alese. 

În consecință, rolul nostru este acela de a realiza o educație de calitate, bazată pe competențe și corelare cu cerințele pieței muncii, prin asigurarea resurselor necesare pentru toate unitățile/instituțiile de învățământ, pentru toţi copiii şi tinerii de azi.  

O Românie Modernă înseamnă o Românie Educată!»

Cele mai recente

Sari la conținut